ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy igénybe vette mobilalkalmazásunkat. Kérjük a lenti általános szerződési feltételeket (rövidítve: ÁSZF figyelmesen olvassa el, mivel ez az ÁSZF rögzíti Mobilalkalmazásunk és az Ön között létrejövő jogviszony, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Mobilalkalmazás üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

Jelen ÁSZF 2018. május hó 28. napjától hatályos. Az ÁSZF, illetve a korábban hatályos ÁSZF-ek ide kattintva, email-ben kérhetők.

I. Általános rendelkezések, Üzemeltető

A TouristGuide Hungary név alatt elérhető mobilalkalmazás (a továbbiakban: Mobilalkalmazás) üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

Cégneve: Komár Csongor EV.
Székhelye: Szarvas Vasút u. 39.
Nyilvántartási szám: 51522728
Nyilvántartó szerv: Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkárság okmányfelügyeleti főosztály
Adószáma: 68285733-1-24
Bankszámlaszáma: 10408131-50526867-74521006
Ügyfélszolgálat e-mail címe: touristguideinform@gmail.com
Weblap internet címe: http://touristguide.hu
Tárhely szolgáltató neve: Azure
Tárhely szolgáltató címe: Budapest, M épület, Graphisoft park 3, 1031
Tárhely szolgáltató elérhetősége: https://azure.microsoft.com/hu-hu/

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS

A Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a touristguideinform@gmail.com e-mail címen.


1. Az Üzemeltető mobilalkalmazást (a továbbiakban: Mobilalkalmazás) üzemeltet Magyarország különböző turisztikai látványosságai, múzeumai, galériái, információs központjai, éttermei, szálláshelyei, valamint gyógyszertárai, kórházai, üzletei (a továbbiakban: Turisztikai intézmények) elérhetőségének, jellemzőinek, szolgáltatásaiknak a megismerésére, illetve a Felhasználók tájékozódásának elősegítésére.

2. A Mobilalkalmazásban elérhető Turisztikai intézményeket az Üzemeltető partnerei, azaz a Turisztikai intézmények tulajdonosai, valamint üzemeltetői, illetve a turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyek bocsájtják rendelkezésre (a továbbiakban: Partner, ill. Partnerek). A Partnerek az Üzemeltető Mobilalkalmazásán keresztül a Felhasználók részére a Mobilalkalmazásban felajánlott Turisztikai intézmények elérhetőségét biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az Üzemeltető és a Partner (Üzemeltető és Partner a továbbiakban együtt: Szolgáltatók) valamint az Weboldalon elérhető Rendszert használó természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó; Szolgáltatók és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek) között a Turisztikai intézmények adatainak elérésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

4. A Partner a Mobilalkalmazásban történő regisztrációval ismerheti meg és fogadhatja el az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció létrejöttével a Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF III. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás működésének biztosításához szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.  Amennyiben az általános szerződési feltételeket nem kívánja elfogadni, sajnálatos módon nem tudja igénybe venni a Mobilalkalmazás szolgáltatásait.

5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződést és annak adataid az Üzemeltető a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban előírt határideig köteles megőrizni. A Partner által megadott adatok, a Szolgáltatásra vonatkozóan az Üzemeltető rendszerében őrzött adatok, illetve az elektronikus szerződés időpontjában érvényes ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 

6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. 

7. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket módosítsa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Az általános szerződési feltételek módosításáról a webáruház Önnek a regisztráció során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze webáruházunknak, amennyiben a módosított általános szerződési feltételeket nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított általános szerződési feltételeket elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított általános szerződési feltételeket, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a webáruház szolgáltatásait. Az általános szerződési feltételek csak alapos okkal módosíthatók, amelyek a webáruház működésének lényeges változását jelenthetik, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb.

8. Jelen általános szerződési feltételek letölthetők .pdf formátumban a webáruházból. A Mobilalkalmazás működésével, regisztrációs folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fent megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

9. A szolgáltatás, vagyis a Turisztikai intézmények lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Mobilalkalmazásban, illetve a Turisztikai intézmény elérhetőségét biztosító Partner Facebook-oldalán.


II. A TouristGuide Hungary nyújtotta szolgáltatások

1. A következőkben tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogyan használhatja a különböző szolgáltatáscsomagokat és a hozzájuk kapcsolódó tartalmakat a Mobilalkalmazásban.

2. A Mobilalkalmazás folytonos üzemeltetési szolgáltatásokat biztosít, amikor Magyarország különböző Turisztikai intézményeinek elérhetőségét, jellemzőit, szolgáltatásait kínálja a Felhasználók részére. Bizonyos szolgáltatásokat a Mobilalkalmazásban ingyenesen kínál. Más szolgáltatások hozzáférhetőségének nyújtásához azok előzetes megvásárlása szükséges. Azokra a szolgáltatásokra, amelyek vásárlás után hozzáférhetők, jelenleg úgy utalunk, mint „Prémium szolgáltatás”, illetve „Alap szolgáltatás” (együttesen: Fizetett előfizetések). A fizetést nem igénylő szolgáltatásra jelenleg úgy utalunk, mint „Ingyenes szolgáltatás”. Szolgáltatásainkról többet is megtudhat, ha ellátogat a honlapunkra.

3. Mind az Ingyenes szolgáltatás, mind a Fizetett előfizetések elérhetőek bármely Partner számára. Amennyiben a Partner korábban Ingyenes szolgáltatás igénybevételére regisztrált, úgy abban az esetben lehetősége nyílik arra, hogy bármely Fizetett előfizetés választása esetén, a szolgáltatási díj megfizetését követően


II.1. Díjak és fizetés, lemondás és gondolkodási idő

1. A Mobilalkalmazás Fizetett előfizetéseinek díjait az Üzemeltető weboldalán közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Partner már a Partnerségi megállapodás megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Partner kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy bármely Fizetett előfizetés megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

2. A Fizetett előfizetések megvásárolhatók akár (1) a havi előfizetési díj befizetésével; akár (2) előre történő fizetéssel, amely során a Mobilalkalmazás (a) 3 hónapos, (b) 6 hónapos, valamint (c) 12 hónapos meghatározott időtartamra (a továbbiakban: Előre megfizetett időtartam) biztosít hozzáférést a Mobilalkalmazás Fizetett előfizetéseihez. A Fizetett előfizetés automatikusan megszűnik az Előre fizetett időtartam végén, vagy akkor, amikor már nincs elég előre megfizetett egyenlege a szolgáltatás megvásárlásához.

3. Amikor Fizetett előfizetésre regisztrál online, azonnal beleegyezik, hogy hozzáférése legyen valamely Fizetett előfizetéshez.

4. Hacsak Fizetett előfizetését nem Előre fizetett időtartamként vásárolta meg, az Ön részéről a Mobilalkalmazásban történő befizetése automatikusan megújul az előfizetési időszak végén, kivéve, ha lemondja Fizetett előfizetését az előfizetések oldalon, még az aktuális Előfizetési időszak vége előtt. A törlés az aktuális előfizetési időszak utolsó napját követő napon lép hatályba, Ön pedig visszaáll az Ingyenes szolgáltatásra. Akkor azonban, ha a befizetését vagy a Fizetett előfizetést lemondja és/vagy a Megállapodások bármelyikét felmondja azután, hogy a Mobilalkalmazáshoz az aktuális előfizetési időszak vége előtt fért hozzá, semmilyen, nekünk már kifizetett előfizetési díjat nem kötelezettségünk visszatéríteni.

5. Az Üzemeltető időről időre megváltoztathatja a Fizetett előfizetések árait, az Előre fizetett időtartamot (azon időtartamok tekintetében, amelyekért még nem fizetett), ugyanakkor Önnel minden árváltozást előre közöl, egyszersmind értelemszerűen közli azt is, hogyan tudja elfogadni az említett változásokat. A Fizetett előfizetések árváltozásai az árváltozás dátumát követő következő előfizetési időszak kezdetekor lépnek hatályba.

6. Ha az áremelkedés életbelépését követően tovább használja a Mobilalkalmazás szolgáltatását, azzal elfogadja az új árat. Ha nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van a változást visszautasítani oly módon, hogy még az árváltozás hatálybalépése előtt leiratkozik a Mobilalkalmazás szolgáltatásairól. Ezért mindenképpen ügyeljen arra, hogy az árváltozásokkal kapcsolatos értesítéseket mindig figyelmesen olvassa el.


II.2. Időtartam és megszűnés

1. A Megállapodások mindaddig vonatkoznak Önre, amíg azokat Ön vagy az Üzemeltető fel nem mondja. Az Üzemeltető bármikor felmondhatja a Megállapodásokat és felfüggesztheti a hozzáférését a Mobilalkalmazás szolgáltatásaihoz, beleértve azt is, amikor ténylegesen vagy gyaníthatóan jogosulatlanul veszi igénybe a Mobilalkalmazás szolgáltatását és/vagy a tartalmát, illetve abban az esetben, ha Ön nem tartja be a Megállapodásokat. Abban az esetben, ha Ön vagy az Üzemeltető felmondja a Megállapodásokat, illetve ha az Üzemeltető felfüggeszti az Ön hozzáférését a Mobilalkalmazás szolgáltatásaihoz, Ön elfogadja, hogy az Üzemeltető semmilyen tekintetben nem felelős sem anyagilag, sem másként, ugyanakkor az Üzemeltető Ön által már befizetett összeget nem térít vissza; mindezt pedig az alkalmazandó jog értelmében megengedett legteljesebb mértékig teszi.

2. Ha szeretné tudni, hogyan szüntetheti meg regisztrációját a Mobilalkalmazásban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal elektronikus úton, amely az ÁSZF I. pontja alatt érhető el. Az e fejezetben megfogalmazottakat az alkalmazandó jogban megengedett mértékig érvényesítik. A Megállapodásokat bármikor felmondhatja.


III. A Mobilalkalmazásra és a Fizetett előfizetésekre vonatkozó tájékoztatás

1. A Mobilalkalmazás és a Fizetett előfizetések lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Weboldalon. A Weboldalon teljes körű tájékoztatás található az Fizetett előfizetésekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban.

2. A Partnerek adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Mobilalkalmazásban, ill. a Turisztikai intézmény elérhetőségét biztosító Partner weboldalán található.

3. A megrendelés és vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Weboldal - a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül - más egyéb díjat nem számíthat fel. Az Üzemeltető emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

4. Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

5. Az Üzemeltető és a Partner közötti szerződés határozatlan időre jön létre, a Felek általi Partnerségi megállapodás aláírásának napjával lép hatályba, és mindaddig hatályos, amíg bármelyik fél annak felmondását nem kezdeményezi.

6. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Weboldal az alábbi rendszerekkel kompatibilis: Google Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Chrome for Android, Safari és ezeknél újabb verziói. A megjelenő adatokat MongoDB adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 


IV. Regisztráció

1. A Mobilalkalmazás használatához, adatokkal való feltöltéséhez, vagy egyéb szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges (a továbbiakban: Regisztráció).

2. A Partner a Regisztrációt követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazoló e-mailt kap a Regisztráció során megadott elektronikus kézbesítési címére. A visszaigazoló e-mailben található URL linkre kattintva tudja a Partner megerősíteni, illetve véglegesíteni a Regisztrációját a Mobilalkalmazásban.

3. A regisztráció a vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazza, az ott megadott adatokat a megrendelések teljesítése céljából használjuk fel. Az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat más részére nem szolgáltatjuk ki.

4. A regisztráció során megadott adatokat a Weboldalon, illetve a Mobilalkalmazásban a regisztrációs fiókjában (bármikor) módosíthatja, törölheti, illetve pontosíthatja.

5. A jelszóban csak ékezet nélküli betűk és számok szerepelhetnek.

6. Jelszavának elfelejtése esetén, kérjük, használja a „Elfelejtett jelszó” funkciót. Azonosítója és e-mail címének megadása után e-mailben elküldjük jelszavát. Amennyiben azonosítóját sem tudja megadni, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

7. A regisztrációval kapcsolatos problémái, kérdései esetén, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


V. A Partner adatai

1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Partner szolgáltatásának biztosítását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Mobilalkalmazással történő bármilyen visszaélés esetén. 

2. A Partnert teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Partner vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. azonosítójának és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.

3. A Partner kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Mobilalkalmazásnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Partner elfogadja, hogy az Üzemeltető a Partner által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Partner részére. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Rendszerben való módosítással haladéktalanul aktualizálja. A Partnernek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Partner valódiságát ellenőrizni.

4. Az Üzemeltető a Partner adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. A részletes adatvédelemre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 

5. Regisztráció esetén jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Partnernek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Természetesen a Partner az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja.

6. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli., illetve azt kizárja.


VI. Az Üzemeltető Szolgáltatásának korlátai

1. A Partner tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Mobilalkalmazás folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó alkalmazás hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A szolgáltatás megszakadásával, vagy hibáival összefüggő felelősséget az Üzemeltető kizárja, különös tekintettel a szolgáltatás használatából fakadó kártérítési felelősséget. A szolgáltatás a Mobilalkalmazásban elérhető szolgáltatásokat jelenti.

2. Az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás vagy a Mobilalkalmazás karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. 

3. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Partnerektől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Partner honlapján az egyes Turisztikai intézményekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.

4. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel.

5. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Partner, a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


VII. A Turisztikai intézményekre vonatkozó szabályok

1. A Turisztikai intézmények elérhetőségeinek és a rájuk vonatkozó információk biztosítása a Partnerek felelőssége és kötelezettsége. A Partner tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Turisztikai intézmények hiányos adatai kapcsán.


VIII. A Mobilalkalmazásban megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Mobilalkalmazásban megjelenő védjegyek az Üzemeltető, a Partnerek, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Üzemeltető, a Partnerek, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

2. A Mobilalkalmazásban elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az Üzemeltetőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat az Üzemeltető, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Partner által a Mobilalkalmazás használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Üzemeltető korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. az Üzemeltető véleményét tükrözné. Az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult a Partner észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Partner részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználót a Mobilalkalmazásban tanúsított magatartása miatt indokolási kötelezettség nélkül kizárjon a Mobilalkalmazásból és törölje a Felhasználói fiókját.


IX. A panaszkezelés módja

1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található. 

2. A Partner az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás elérhetőségének biztosításával kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Partnernek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Partnernek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Partnernek megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt, elsősorban a Partnerségi megállapodásban megadott kapcsolattartó e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a Partnert írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. 

4. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).


X. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

2. Jelen ÁSZF-re egyebekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

3. A felhasználó és a webáruház közötti vitás kérdéseket a felek békés úton, ill. az általános szerződési feltételekben megjelölt hatóságok békéltető és egyéb testületei előtt rendezik.Vissza az előző oldalra